uitzicht op een zelfstandig bestaan & bevorderen zelfredzaamheid

Stichting Charity Fund Rijsholt

Financiën

Stichting Charity Fund Rijsholt beheert het vermogen dat door de oprichters wordt geschonken voor de verwezenlijking van de doelen van de stichting. Deze fondsen komen jaarlijks in December binnen bij de stichting en dienen in het daaropvolgende kalenderjaar uitgekeerd te worden. Het fiscale jaar van Charity Fund Rijsholt is gelijk aan het kalenderjaar en de financiële verantwoording dient twee maanden na afsluiting van het boekjaar gereed te zijn.

Klik hier voor de meest recente financiële overzichten.