uitzicht op een zelfstandig bestaan & bevorderen zelfredzaamheid

Stichting Charity Fund Rijsholt

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Charity Fund Rijsholt is statutair bepaald bij oprichting.

De stichting is opgericht om projecten te steunen – bij voorkeur op humanistische grondslag - die leiden tot meer zelfredzaamheid, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Dit zijn vooral projecten, met als voornaamste doel om kinderen in achterstandssituaties en vrouwen (in ontwikkelingslanden) uitzicht te bieden op een zelfstandig bestaan, boven de armoedegrens. Charity Rijsholt werkt graag met partners wiens projecten een combinatie bieden van individu gerichte aanpak en blijvend resultaat!
Dat dat voornamelijk bereikt kan worden door onderwijs en training spreekt voor Charity Fund Rijsholt voor zich, en dat er in deze projecten geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van religie, ras en/of gender is vanzelfsprekend. Dit betekent echter niet dat er geen projecten specifiek gericht op meisjes en vrouwen gesteund zullen worden.

Naast deze projecten steunt Stichting Charity Fund Rijsholt ook culturele instellingen of organisaties die het algemeen nut dienen.