uitzicht op een zelfstandig bestaan & bevorderen zelfredzaamheid

Stichting Charity Fund Rijsholt

Activiteiten

Sinds 2012 is Charity Fund Rijsholt actief, en steunt de stichting onder andere projecten van de volgende organisaties:

Fusion Study Foundation en haar lokale partner United Way of Baroda in Vadodara (Gujarat, India) werken sinds 2005 samen om renteloze leningen te verstrekken voor intelligente jongeren die geen andere mogelijkheden hebben om hun hogere onderwijs te betalen.

Charity Fund Rijsholt steunt Humanitas District Noord voor een aantal jaar, specifiek voor kinder- en jeugdvakantieweken, speelgoed- en sinterklaasacties en de opvang van kinderen uit het Rijnmond gebied.

Humanistisch Verbond wordt gesteund om het humanistisch gedachtengoed te verspreiden.  Het Humanistisch Verbond is vrij in de besteding van de bijdrage van Charity Fund Rijsholt met inachtneming van het feit dat ontplooiing, ontwikkeling en opleiding belangrijke doelen zijn voor Charity Fund Rijsholt.

De weekendschool is opgericht als school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstands- wijken.

Liliane Fonds, voor kinderen met een handicap.  Charity Fund Rijsholt steunt het Liliane fonds bij haar werkzaamheden in Gujarat en Utar Pradesh, beiden in India.

Samen met RRDF en VEDA, de lokale partner van RRDF heeft Charity Fund Rijsholt zorg gedragen voor de bouw en exploitatie van een vocational training center in Chilakaluripet, om jongeren uit de sloppen een kans te geven een technische vakopleiding te volgen.

Charity Fund Rijsholt werkt samen met de Partnership Foundation en steunt drie Rainbow Homes voor straatmeisjes, in de Indiase steden Patna (2) en Delhi (1).

Met MV Foundation in Hyderabad werkt Charity Fund Rijsholt aan een project in India om meisjes op school te houden tot ze tenminste 18 zijn.

Een uitgebreider overzicht van de activiteiten is hier beschikbaar.