uitzicht op een zelfstandig bestaan & bevorderen zelfredzaamheid

Stichting Charity Fund Rijsholt

Bestuur

Bestuur Charity Fund Rijsholt wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dat momenteel bestaat uit drie personen. De secretaris is Mr. Edward Blankhart, de rol van penningmeester wordt ingevuld door Dhr. Gerbrand Wijers, accountant, en de voorzitter is Mw. Linda van der Wijk. Dit bestuur is gezamenlijk bevoegd en komt minstens een keer per jaar bijeen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Mw. Linda van der Wijk
Dhr. Gerbrand Wijers
Mr. Edward Blankhart

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris