uitzicht op een zelfstandig bestaan & bevorderen zelfredzaamheid

Stichting Charity Fund Rijsholt

Beleidsplan

Het beleid van Charity Fund Rijsholt is er op gericht om de doelstellingen van de stichting te realiseren, maar dit gebeurt natuurlijk niet onafhankelijk van maatschappelijke, juridische en fiscale ontwikkelingen. Het gevoerde beleid dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden van Charity Fund Rijsholt uitgevoerd worden zonder winstoogmerk en ten allen tijde het algemeen belang dienen. Hiertoe beslist het bestuur, in nauwe samenspraak met de oprichters, welke projecten en/of instellingen gesteund worden en met welke partners wordt samengewerkt.

Het beleidsplan kan hier gedownload worden.